BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (26 sierpnia 2016)

Stawiski, dnia 23 sierpnia 2016r.

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych
RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

RM. 0012.2.8.2016

Z A W I A D O M I E N I E

     Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2016r. (piątek) godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pok. nr 2.

Temat posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Spotkanie z przedstawicielami Gminnego Klubu Sportowego w Stawiskach.
  3. Informacja o przygotowaniu szkół i stanie placówek oświatowych gminy Stawiski w roku szkolnym 2016/2017.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad komisji.

 

Przewodniczący Komisji

Chodnik Sławomir Antoni

Data powstania: wtorek, 23 sie 2016 15:10
Data opublikowania: wtorek, 23 sie 2016 15:13
Data przejścia do archiwum: środa, 23 sie 2017 14:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1654 razy