BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 maja 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób powołanych do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 maja 2007

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób zgłoszonych przez Burmistrza Stawisk do składu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. referendum w gminie Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób powołanych do składu Obwodowych Komisji ds. Referendum w gminie Stawiski - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 maja 2007

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie sołtysów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Skład Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 maja 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 maja 2007

Wiadomości

Ulgi podatkowe

Dodanie nowej wiadomości: Ulgi podatkowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie na posiedzenie sołtysów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o sposobie głosowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 maja 2007

Wiadomości

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyniku przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 maja 2007

Wiadomości

Zaproszenie

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 maja 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego na terenie Gminy Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego na terenie Gminy Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki wyborów w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa na terenie Gminy Stawiski - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE o zawarciu umowy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o zawarciu umowy - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE o zawarciu umowy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o zawarciu umowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 maja 2007

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 maja 2007

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 maja 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 maja 2007

Wiadomości

Barbara Rzadka - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Barbara Rzadka - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Kiciński - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Kiciński - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Robert Urban - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Robert Urban - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Jerzy Bielawski - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Jerzy Bielawski - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Ewa Kurzątkowska - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Kurzątkowska - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Józef Rudzki - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Józef Rudzki - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Jacek Konopka - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Konopka - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Kępa - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Kępa - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Zdzisław Obrycki - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zdzisław Obrycki - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Sławomir Kołakowski - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sławomir Kołakowski - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Marek Sobociński - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Marek Sobociński - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Bolesław Maliszewski - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bolesław Maliszewski - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Stefan Chmielewski - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Stefan Chmielewski - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Robert Bagiński - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Robert Bagiński - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Michał Szulc - kwiecień 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Michał Szulc - kwiecień 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 maja 2007

Wiadomości

Przebudowa drogi gminnej Lisy, Żelazki, Mieczki Sucholaszczki

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa drogi gminnej Lisy, Żelazki, Mieczki Sucholaszczki - [Wszystkie zmiany]

Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowościach Stawiski, Kuczyny, Chmielewo, Barzykowo

Dodanie nowej wiadomości: Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowościach Stawiski, Kuczyny, Chmielewo, Barzykowo - [Wszystkie zmiany]

Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowościach Stawiski, Cedry

Dodanie nowej wiadomości: Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowościach Stawiski, Cedry - [Wszystkie zmiany]

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, rurociągu tłoczonego ścieków wraz z przepompownią w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, rurociągu tłoczonego ścieków wraz z przepompownią w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowościach Lisy, Mieszołki, Żelazki, Rostki, Mieczki, Jurzec Włościański, Jurzec Szlachecki, Cwaliny

Dodanie nowej wiadomości: Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowościach Lisy, Mieszołki, Żelazki, Rostki, Mieczki, Jurzec Włościański, Jurzec Szlachecki, Cwaliny - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stawiski

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybory i Referenda - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 maja 2007

Wiadomości

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2007/05/30-1555567

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2007/05/30-1555567 - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian