BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 23 maja 2007 r.
BI. 7331 - 27/07
Wszczęcie postępowania na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadamia się

że w dniu 23 maja 2007 r. zostało wszczęte postepowanie w sprawie wydania deyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości 56 m z rur PCV, śr. 200 mm. w Stawiskach przy ul. Sadowej na terenie obejmującym część działek: 790/2, 790/13, 464/5, 462/4, 458/4.
Strony mogą w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia zapoznać się z zebranymi dokumentami i wnieść wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Urzędu Miejskiego w Stawiskach, pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 23 maj 2007 13:10
Data opublikowania: środa, 23 maj 2007 13:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 11:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3458 razy