BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2007/05/30-1555567

Przebudowa dróg gminnych - ulic Ogrodowej i Furmańskiej na terenie miasta Stawiski polegająca na wykonaiu podbudowy z destruktu z asfaltobetonu o długości 501 m, grubości 15 cm i szerokości 5m oraz regulacja studzienek kanalizacyjnych w ilości 12 szt.

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Burmistrz Stawisk

Adres pocztowy:

Ulica: Plac Wolności 13/15
Miejscowość: Stawiski
Kod pocztowy: 18 - 520
Województwo: podlaskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Bożena Majkrzak

Telefon: 086 278 50 50
Fax: 086 278 55 33
e-mail: wrg-umstawiski@stawiski.pl

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych - ulic Ogrodowej i Furmańskiej na terenie miasta Stawiski polegająca na wykonaiu podbudowy z destruktu z asfaltobetonu o długości 501 m, grubości 15 cm i szerokości 5m oraz regulacja studzienek kanalizacyjnych w ilości 12 szt.

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena brutto - 100%

TERMINY:

Termin składania ofert: Data: 11/06/2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, p. Nr 13

Data powstania: środa, 30 maj 2007 14:41
Data opublikowania: środa, 30 maj 2007 14:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sie 2007 10:25
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2671 razy