BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 22 maja 2007 r.
OŚR. 7624 - 7/07

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 maja 2005 r. zostało wszczęte na żądanie Polskiej Telefonii Komórkowej Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "KOBYLIN" Nr 1519/1194 na terenie wsi Karwowo nr działki 45/8.

Uprzejmie informujemy, że dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju Nr 13. Z wnioskiem Inwestora oraz raportem o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 21 dni /od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości/, tj. do dnia 14 czerwca 2007 w siedzibie tut. Urzędu w Stawiskach, p. Nr 13 w godz. od 7.30 do 15.30 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

BURMISTRZ
Marek Maszkiewicz

Data powstania: środa, 23 maj 2007 08:28
Data opublikowania: środa, 23 maj 2007 12:20
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:22
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2410 razy