BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

BI. 7331-28/07
Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 23 maja 2007 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia " na terenie obejmującym części działek: 680/2, 681, 680, 680/1, 682, 652, 687, 646, 647, 684, 648, 657, 649 położonych we wsi Dzierzbia

Strony mogą w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia zapoznać się z zebranymi dokumentami i wnieść wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Urzędu Miejskiego w Stawiskach pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 29 maj 2007 15:29
Data opublikowania: wtorek, 29 maj 2007 15:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 11:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3004 razy