BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach

Unieważnienie przetargu
Na podstawie art. 93 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz.U. z 2006r Nr 164 ,poz. 1163 )

Zawiadamia się

że przetarg nieograniczony ogłoszony na portalu UZP OWP/2007/05/08-2326557 dnia 8 maja 2007r na „Wymianę pokrycia dachu Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach z materiałów dostarczonych przez zamawiającego” , który odbył się w dniu 18.05.2007 r został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych .(Dz.U. nr 87 z 2006r poz. 606 ) Powodem unieważnienia przetargu jest wysokość ceny , jaką Wykonawca – “FAGRO” sp.j. Marek Faszczewski, Mariusz Grodzki 16-001 Kleosin Księżyno, ul. Mazowiecka 35, przedstawiło w swojej ofercie. Cena oferowana w wysokości brutto 102760,35 zł przewyższa kwotę zaplanowaną jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania o 68060,35 zł.

Dyrektor ZS-P
Sławomir Chodnik

Data powstania: czwartek, 24 maj 2007 10:23
Data opublikowania: czwartek, 24 maj 2007 10:26
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:15
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2800 razy