BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o zawarciu umowy

Wykonanie drogi gminnej we wsi Barzykowo

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa
Urząd Miejski

Adres pocztowy:
ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj podlaskie
Osoba upoważniona do kontaktów:
Bożena Majkrzak, tel. 086 278 50 50, faks: 086 278 55 33, e-mail: wrg-umstawiski@stawiski.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Barzykowo w lokalizacji 0+000 do km 0 + 204 polegającej na wykonaniu na istniejącej nawierzchni żwirowej podbudowy z kruszywa naturalnego odziarnianego stabilizowanego mechanicznie grubości średnio 15 cm (szerokość podbudowy 3,80 m.) i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 5 cm. i szerokości 3,50 m. oraz na całej długości obustronne pobocza żwirowe o szerokości 1,50 m.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Najniższa cena brutto oferty.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1:

Nazwa:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o.o.

Adres pocztowy:
ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 272 69 02, faks. 086 272 69 01

Data powstania: poniedziałek, 21 maj 2007 13:17
Data opublikowania: poniedziałek, 21 maj 2007 13:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 wrz 2007 13:31
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3007 razy