BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

o warunkach głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011r.

INFORMACJA

o warunkach głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP

zarządzonych na dzień 09 października 2011r.

 

1.     Wyborcy przebywający czasowo w gminie Stawiski w okresie obejmującym dzień wyborów lub Wyborcy nigdzie niezamieszkali składają wniosek o wpisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pokój nr 7 – Ewidencja ludności) do dnia 04 października 2011r.

2.     Wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymują na swój wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zaświadczenia wydawane są do dnia 07 października 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pokój nr 7).

3.     Wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek do dnia 26 września 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pokój nr 7) o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb Wyborców niepełnosprawnych.

4.     Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować przez swojego pełnomocnika.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się  do dnia 29 września 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pokój nr 7).

5.     Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić do Burmistrza Stawisk do dnia 26 września 2011r.

 

Pełnomocnik Burmistrza

Stawisk ds. Wyborów

 

Agnieszka Rutkowska

 

 

Data powstania: czwartek, 25 sie 2011 12:52
Data opublikowania: czwartek, 25 sie 2011 16:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2617 razy