BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców gminy Stawiski sporządzony dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest udostępniony w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Plac Wolności 13/15, pokój nr 7 w dniach od 19.09.2011 r. do 30.09.2011 r.

W  godzinach pracy urzędu do dnia 7 października 2011r. wydawane są zaświadczenia o prawie do głosowania na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca można odebrać za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W pokoju nr 7 do dnia 4 października 2011r. przyjmowane są wnioski o dopisanie do spisu wyborców przez osoby przebywające czasowo na obszarze Gminy Stawiski w okresie obejmującym dzień wyborów oraz przez wyborców nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze Gminy Stawiski.

Wszelkie informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisu na wniosek oraz aktów pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie  Miejskim w Stawiskach Plac  Wolności 13/15 – parter, pokój nr 7 oraz pod numerem telefonów: 86 278 52 02.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 wrz 2011 13:57
Data opublikowania: piątek, 23 wrz 2011 14:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2611 razy