BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Burmistrza Stawisk w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 72.2011

Burmistrza Stawisk

z dnia 16 września 2011r.

 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. Nr 112) zarządza się co następuje:

 

§ 1. Na podstawie zgłoszeń dokonanych przez uprawnione podmioty ustala się składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w gminie Stawiski do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. według załącznika do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach,w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Stawiski.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 wrz 2011 15:25
Data opublikowania: środa, 21 wrz 2011 15:38
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2787 razy