BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Stawisk

z dnia 22 sierpnia 2011r.

 

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.

 

 

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeksu wyborczego
(Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)

 

podaję do wiadomości publicznej

 

wykaz  miejsc  przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
09 października 2011r.

 

Miejsca lokalizacji:

1)    dla urzędowych obwieszczeń wyborczych:

-       tablica ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Stawiskach,

2)    dla plakatów komitetów wyborczych:

-       Plac Wolności - 1 tablica,

-       Plac Wolności - 3 słupy ogłoszeniowe.

 

 

Burmistrz  Stawisk

Marek Waszkiewicz