BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 04 maja 2006

Wiadomości

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie - [Wszystkie zmiany]

Program współpracy na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodanie nowej wiadomości: Program współpracy na 2006 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Stawiski na 2006 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Stawiski na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Nr 158/XLIX/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk za 2005 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nr 159/XLIX/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 07 maja 2006

Wiadomości

Karwowski Wiesław - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wiesław Karwowski - 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Krystyna Terepka 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Ofman Andrzej - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Ofman - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 maja 2006

Wiadomości

Kołakowski Sławomir - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kołakowski Sławomir - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Kotowski Stanisław - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kotowski Stanisław - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Maliszewski Bolesław - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Maliszewski Bolesław - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Obrycki Zdzisław - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obrycki Zdzisław - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 maja 2006

Wiadomości

Waszkiewicz Marek - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Waszkiewicz Marek - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Ofman Iwona - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ofman Iwona - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Kossewski Janusz - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kossewski Janusz - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Olender Andrzej Piotr - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Olender Andrzej Piotr - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Sobociński Marek - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sobociński Marek - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Szymborska Hanna - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Szymborska Hanna - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Sokołowski Stanisław - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sokołowski Stanisław - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Śmiarowski Andrzej - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Śmiarowski Andrzej - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Urban Robert - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Urban Robert - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Rzadka Barbara - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rzadka Barbara - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Rudzki Józef - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rudzki Józef - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Truszkowski Grzegorz - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Truszkowski Grzegorz - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 maja 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Akty prawne dla przedsiębiorców - [Wszystkie zmiany]

Polkowska Krystyna Dorota - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Krystyna Dorota Polkowska - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Chodnik Sławomir Antoni - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Chodnik Sławomir Antoni - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Doliasz Marianna - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Doliasz Marianna - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Bagińska Mirosława - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bagińska Mirosława - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Łoszewska Izabela - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Łoszewska Izabela - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Modzelewska Izabela - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Modzelewska Izabela - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Malinowski Grzegorz - 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Malinowski Grzegorz - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na Komisję Rewizyjną

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Komisję Rewizyjną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Struktura Organizacyjna Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 maja 2006

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Formularz kontaktowy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Formularz kontaktowy - [Wszystkie zmiany]

Cennik usług

aktalizacja opłat - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w 2007 roku

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram wywozu nieczystości stałych w pojemnikach MGB 120 i MGB 1100 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 maja 2006

Wiadomości

Zawiadomienie na Komisję Rewizyjną

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Komisję Rewizyjną - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 maja 2006

Wiadomości

Zawiadomienie na Komisję Rewizyjną

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Komisję Rewizyjną - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 maja 2006

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Dodanie nowej wiadomości: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Decyzje środowiskowe - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych

Dodanie nowej wiadomości: Publicznie dostępny wykaz decyzji - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 maja 2006

Wiadomości

Zawiadomienie na Komisję Rewizyjną

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Komisję Rewizyjną - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 maja 2006

Wiadomości

Decyzje i obwieszczenia

Dodanie nowej wiadomości: Decyzje i postanowienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 maja 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian