BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Stawiskach w 2020 roku

Stawiski, dnia 22 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Informacja  na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Stawiskach.

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Koalicja Polska Wolna od 5G Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniem 23 marca 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/126/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem  petycję pozostawiono  bez rozpatrzenia.
Data powstania: piątek, 22 sty 2021 14:35
Data opublikowania: piątek, 22 sty 2021 14:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 713 razy