BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o petycji złożonej przez Waldemara Polańskiego

Stawiski, dnia 20 lipca 2023 r.

0012.4.3.2023

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach
o petycji złożonej przez Waldemara Polańskiego
Prezesa Zarządu Fundacji „POLANSKI – Fundation”

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Przewodniczący Rady Miejskiej w Stawiskach informuje, że do Urzędu Miejskiego w Stawiskach w dniu 11 lipca 2023 r. wpłynęła petycja złożona przez Waldemara Polańskiego Prezesa Zarządu Fundacji „POLANSKI – Fundation”.

Zgodnie ze Statutem Gminy Stawiski petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Miejskiej w Stawiskach opinii w sprawie.

Petycja zostanie rozpatrzona do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w  Stawiskach

Kamil Zajączkowski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 lip 2023 16:08
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2023 08:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 298 razy