BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o petycji złożonej przez Teresę Garland

Stawiski, dnia 23 lutego 2021 r.

RM.0012.4.1.2021

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach
o petycji złożonej przez Teresę Garland

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Przewodniczący Rady Miejskiej w Stawiskach informuje, że do Urzędu Miejskiego w Stawiskach w dniu 19 lutego 2021 r. wpłynęła petycja złożona przez Teresę Garland.

Zgodnie ze Statutem Gminy Stawiski petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Miejskiej w Stawiskach opinii w sprawie.

Petycja zostanie rozpatrzona do dnia 18 maja 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w  Stawiskach

Kamil Zajączkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 lut 2021 15:38
Data opublikowania: czwartek, 25 lut 2021 15:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 755 razy