BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK z dnia 10 czerwca 2020 r.

INFORMACJA
BURMISTRZ  STAWISK

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z  2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) podaję do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu na terenie gminy Stawiski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

  1. Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Stawiskach Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski oraz na tablicach informacyjnych znajdujących w sołectwach na terenie gminy Stawiski;
  2. Plakaty wyborcze komitetów wyborczych umieszczane będą na trzech słupach ogłoszeniowych umiejscowionych na Placu Wolności w Stawiskach oraz  na tablicach informacyjnych znajdujących się w sołectwach na terenie gminy Stawiski.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 10 cze 2020 12:07
Data opublikowania: środa, 10 cze 2020 12:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 709 razy