BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 130/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r.

w sprawie rozwiązania okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

UCHWAŁA NR 130/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 maja 2020 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w związku z uchwałą nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 967), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się okręgowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczy- pospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., w związku z brakiem ustawowych zadań do wykonania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 cze 2020 15:57
Data opublikowania: poniedziałek, 1 cze 2020 15:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 676 razy