BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 47.2015 Burmistrza Stawisk z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z 2003 r. Nr 74 poz. 671 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§1. Powołuję Obwodowe Komisje ds. Referendum, do przeprowadzenia na terenie Gminy Stawiski referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku, w składach określonych w załączniku do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: czwartek, 13 sie 2015 20:18
Data opublikowania: czwartek, 13 sie 2015 20:23
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 2098 razy