BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego

Data wykonania czynności referendalnych Treść czynności referendalnej
do dnia 23 lipca 2015 r. - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 28 lipca 2015 r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych;

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

do dnia 7 sierpnia 2015 r.

- zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;

- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez podmioty uprawnione

 

do dnia 16 sierpnia 2015 r.

- powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;

- sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

 

od dnia 16 sierpnia 2015 r.
do dnia 23 sierpnia 2015 r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 21 sierpnia 2015 r.
do dnia 4 września 2015 r.

- nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych

do dnia 22 sierpnia 2015 r.

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego

do dnia 28 sierpnia 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 1 września 2015 r.

- składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do dnia 3 września 2015 r.

- składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach;

- składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 

w dniu 4 września 2015 r.
o godzinie 2400

- zakończenie kampanii referendalnej

w dniu 6 września 2015 r.
godz. 600-2200

- głosowanie

 

Data powstania: piątek, 26 cze 2015 09:03
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2015 09:11
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 1850 razy