BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 października 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 października 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego z dnia 18 września 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Kolneńskiego z dnia 18 września 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 października 2006

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

ZEZWOLENIE NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Dodano wzór wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

piątek, 06 października 2006

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

dodanie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości - [Wszystkie zmiany]

Pomoc społeczna

zmiana kwot zasiłku stałego - [Wszystkie zmiany]

Dodano załączniki: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracja o wysokości dochodów. - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 10 października 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na LIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 października 2006

Wiadomości

Zawiadomienie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach z zakresu rwalizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 października 2006

Wiadomości

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania NUMER OWP/2006/10/13-640987

zmiana terminu składania ofert z 15/10/2006 na 23/10/2006 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 października 2006

Wiadomości

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 października 2006

Wiadomości

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 października 2006

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Burmistrz Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 października 2006

Wiadomości

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach z dnia 20 października 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach z dnia 20 października 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 października 2006

Wiadomości

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STAWISKACH Z DNIA 26 PAźDZIERNIKA 2006 R.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 października 2006

Wiadomości

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach z dnia 27 października 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach z dnia 27 października 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian