BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach z dnia 20 października 2006 r.

w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

     Na podstawie 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje :

§ 1.

Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Miasta i Gminy Stawiski zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

§ 2.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Miejskiej Komisji
Wyborczej w Stawiskach
Agnieszka Rutkowska


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Stawiskach
z dnia 20 października 2006 r.

I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Stawiskach

 1. Kopiczko Krystyna zam. Stawiski
 2. Ślaska Zofia zam. Stawiski
 3. Truszkowska Barbara zam. Stawiski
 4. Bagiński Łukasz Daniel zam. Stawiski
 5. Bartosiewicz Jadwiga zam. Stawiski
 6. Łepkowski Stanisław Antoni zam. Stawiski
 7. Bikowski Paweł zam. Stawiski
 8. Ćwiekowska Ewa zam. Stawiski
 9. Zalewski Józef zam. Cedry

II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Stawiskach

 1. Kamiński Waldemar zam. Tafiły
 2. Jeżewska Hanna zam. Chmielewo
 3. Leszczyński Marcin zam. Stawiski
 4. Wesołowska Maria zam. Stawiski
 5. Konopka Marianna zam. Stawiski
 6. Wysocka Małgorzata zam. Stawiski
 7. Kirchner Hanna zam. Stawiski
 8. Wyrwas Marzena zam. Stawiski
 9. Janicki Tomasz zam. Stawiski

III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Jurcu Szlacheckim

 1. Terepka Krystyna zam. Dzierzbia
 2. Majkrzak Bożena zam. Stawiski
 3. Dąbrowska Henryka zam. Stawiski
 4. Mierzejewski Janusz zam. Stawiski
 5. Mioduszewski Andrzej zam. Stawiski
 6. Domitrz Piotr zam. Stawiski
 7. Niksa Barbara zam. Stawiski
 8. Dąbkowska Anna zam. Stawiski
 9. Rutkowska Agnieszka zam. Stawiski

IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Romanach

 1. Konopka Kinga zam. Dzięgiele
 2. Truszkowski Tadeusz zam. Stawiski
 3. Dobrowolski Rafał zam. Stawiski
 4. Papież Daniel zam. Stawiski
 5. Dęby Anna Stanisława zam. Stawiski
 6. Szmitko Wiesław zam. Stawiski
 7. Grela Ewa zam. Stawiski
 8. Wysocka Elżbieta zam. Stawiski
 9. Chojnowska Iwona zam. Stawiski

V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Porytem

 1. Maliszewska Marianna Anna zam. Poryte
 2. Zieja Marian zam. Hipolitowo
 3. Grądzka Monika zam. Poryte
 4. Mierzejewska Elżbieta zam. Stawiski
 5. Dęby Grzegorz zam. Stawiski
 6. Wilczek Adam Janusz zam. Stawiski
 7. Saciłowska Hanna zam. Poryte
 8. Krasińska Elżbieta zam. Stawiski
 9. Wróblewska Joanna zam. Poryte

VI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Budach Stawiskich

 1. Dąbkowska Małgorzata Teresa zam. Stawiski
 2. Mierkowski Heronim zam. Barżykowo
 3. Mierzejewski Krzysztof zam. Stawiski
 4. Nerkowski Stefan zam. Stawiski
 5. Cedrowska Wioletta zam. Jurzec Szlachecki
 6. Bajno Elżbieta zam. Stawiski
 7. Dęby Emilia zam. Stawiski
 8. Cukrowska Ewelina zam. Stawiski
 9. Niedźwiecki Tadeusz zam. Ignacewo

VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Wysokiem Małem

 1. Arnista Maria zam. Stawiski
 2. Malinowski Jan Bogdan zam. Stawiski
 3. Ćwiekowski Waldemar zam. Stawiski
 4. Mierzejewska Anna zam. Stawiski
 5. Gąsiewska Małgorzata zam. Stawiski
 6. Sielawa Marta zam. Stawiski
 7. Żurawska Joanna zam. Stawiski
 8. Śleszyńska Elżbieta zam. Stawiski
 9. Sulkowski Marek Jacek zam. Wysokie Małe

Przewodniczący Miejskiej Komisji
Wyborczej w Stawiskach
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 20 paź 2006 20:47
Data opublikowania: piątek, 20 paź 2006 21:04
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2007 10:23
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3017 razy