BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania NUMER OWP/2006/10/13-640987

Remont stacji uzdatniania wody w Stawiskach

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Burmistrz Stawisk

Adres pocztowy:
Ulica: Plac Wolności 13/15
Miejscowość: Stawiski
Kod pocztowy: 18 - 520
Województwo: podlaskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Dąbkowska
Telefon: 086 278 50 50
Fax: 086 278 55 33
e-mail: wrg-umstawiski@stawiski.pl

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stawiski.pl

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia
Remont stacji uzdatniania wody w Stawiskach

Kryteria oceny ofert
Najniższa cena brutto - 100%

TERMINY:

Termin składania ofert
Data: 23/10/2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, p. Nr 13

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 28 wrz 2006 14:55
Data opublikowania: czwartek, 28 wrz 2006 15:01
Data edycji: piątek, 13 paź 2006 15:20
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2007 10:31
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2785 razy
Ilość edycji: 1