BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 19 października 2006 r.
w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach.

DŁM 7202-73/06

     W związku z rezygnacją z pracy w terytorialnej komisji wyborczej, Komisarz Wyborczy w Łomży na podstawie art. 17 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)

p o s t a n a w i a

§ 1

Odwołać ze składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach Pana Rafała Szumskiego.

§ 2

Powołać do składu Miejskiej Komisji Wyborczej Panią Halinę Żurawską.

§ 3

Zmiany w składzie komisji podaje się do publicznej wiadomości w jej siedzibie, tj. Urzędzie Miasta w Stawiskach i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Komisarz Wyborczy
Włodzimierz WÓJCICKI1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1065 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127

Data powstania: piątek, 20 paź 2006 08:04
Data opublikowania: piątek, 20 paź 2006 09:38
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2007 10:23
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2368 razy