BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Informacja Burmistrza Stawisk z dnia 18 września 2006 r.
o granicach, numerach i liczbie radnych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Stawiskach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

     Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) podaje do publicznej wiadomości numery, granice okręgów i liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Stawiskach.

numer okręgu
wyborczego
granica okręgu wyborczego liczba radnych
1. Miasto Stawiski 5
2. Cedry, Cwaliny, Rostki 1
3. Barzykowo, Chmielewo, Skroda Mała, Kuczyny 1
4. Dzięgiele, Michny, Rogale, Tafiły, Zabiele 1
5. Jurzec Włościański, Jurzec Szlachecki 1
6. Romany, Sokoły 1
7. Mieszołki, Mieczki, Lisy, Ramoty, Żelazki 1
8. Poryte, Hipolitowo 1
9. Dzierzbia, Budziski 1
10. Budy Stawiskie, Budy Poryckie, Ignacewo, Wilczewo, Zaborowo 1
11. Karwowo, Wysokie Małe, Wysokie Duże, Zalesie 1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach - Urząd Miejski w Stawiskach - pokój Nr 2.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 18 wrz 2006 14:26
Data opublikowania: poniedziałek, 18 wrz 2006 14:35
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2007 10:20
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2234 razy