BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana SIWZ i Ogłoszenia - dot. przetargu na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski"

Stawiski, dnia 27 czerwca 2018 r.

SGiT.271.1.2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
 z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zmienia:

1) zapis Rozdziału VII SIWZ:

- o treści:

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. - 30.06.2020 r.

zmienia się na:

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

 2) zapis załącznika nr 1 do SIWZ:

- o treści w pkt 1:

Kryterium ceny oferty brutto:

Oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za kwotę:

Wynagrodzenie miesięczne:

Cena netto : ……………………………………..

podatek VAT: ………………………………….

cena brutto.........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

Planowane wynagrodzenie umowy:

Cena netto: 18 m-cy x ………………… = ……………………………..

podatek VAT: ………………………………….

cena brutto.........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

zmienia się na:

Kryterium ceny oferty brutto:

Oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za kwotę:

Wynagrodzenie miesięczne:

Cena netto : ……………………………………..

podatek VAT: ………………………………….

cena brutto.........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

Planowane wynagrodzenie umowy:

Cena netto: 12 m-cy x ………………… = ……………………………..

podatek VAT: ………………………………….

cena brutto.........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

- o treści w pkt 3:

Kryterium „Aspekt środowiskowy” – norma emisji spalin

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski”

Oświadczam, że w okresie trwania umowy tj. od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.,(właściwe zaznaczyć):

nie będę dysponował żadnym pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6;

skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jeden pojazd spełniający normę emisji spalin minimum EURO 6.

zmienia się na:

Kryterium „Aspekt środowiskowy” – norma emisji spalin

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski”

Oświadczam, że w okresie trwania umowy tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,(właściwe zaznaczyć):

nie będę dysponował żadnym pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6;

skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jeden pojazd spełniający normę emisji spalin minimum EURO 6.

3) zapis załącznika Nr 9 do SIWZ:

- o treści w § 2 :

Strony ustalają, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020r.

zmienia się na:

Strony ustalają, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 27 cze 2018 15:31
Data opublikowania: środa, 27 cze 2018 15:43
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2477 razy