BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie OKW w Białymstoku z dnia 5 lutego 2016 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59

O B W I E S Z C Z E N I E

Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 5 lutego 2016 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora
w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59

 Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1))

Okręgowa Komisja Wyborcza w Białymstoku podaje do wiadomości informację o kandydatach na senatora zarejestrowanych
w okręgu wyborczym nr 59 w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

 

  1. ANDERS Anna Maria,

 

wyższy urzędnik państwowy, zam. Warszawa; zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - KW Prawo i Sprawiedliwość; nie należy do partii politycznej.

 

  2. BAGIŃSKI Mieczysław,

 

nauczyciel, zam. Łomża; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Komitet Wyborczy PSL; członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe.

 

  3. BARSZCZEWSKI Szczepan Kamil,

 

radca prawny, zam. Białystok; zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN - KW KORWiN; członek partii politycznej: KORWiN. 

 

  4. CHMIELEWSKI Andrzej Eugeniusz,

 

prawnik, zam. Augustów; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona - KW Samoobrona; członek partii politycznej: Samoobrona

 

  5. GROMADZKI Sławomir,

 

rolnik, zam. Stare Rakowo; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Szary Obywatel - KWW Szary Obywatel; nie należy do partii politycznej.

 

  6. ZĄBKIEWICZ Jerzy,

 

ekonomista, zam. Suwałki; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Praca i Przyszłość” - Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu - KWW Praca i Przyszłość - Jerzy Ząbkiewicz; nie należy do partii politycznej.

 

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Białymstoku

(-) Bogdan Łaszkiewicz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

Data powstania: wtorek, 16 lut 2016 14:17
Data opublikowania: wtorek, 16 lut 2016 14:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 5805 razy