BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla wyborców w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA DLA WYBORCÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RP

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRĘGU WYBORCZYM NR 59
ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W DNIU 6 MARCA 2016 ROKU W GODZINACH OD 7:00 DO 21:00

W wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „X” powoduje nieważność głosu.

W okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata, głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „X” powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 20 lutego 2016r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 26 lutego 2016r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18–520 Stawiski.

 

 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA STAWISK
ds. WYBORÓW

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 lut 2016 13:21
Data opublikowania: piątek, 12 lut 2016 13:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 5383 razy