BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Program współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Program współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok stanowi załącznik do uchwały Nr LV/287/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

 

Kliknij aby przejść do w/w uchwały

 

Data powstania: wtorek, 21 kwi 2015 12:22
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2015 12:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sty 2016 12:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1957 razy