BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Stawiski w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – Urząd Miejski w Stawiskach

 

1.      Zofia Chmielak – Przewodnicząca Komisji

2.      Jerzy Obrycki – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.      Ewa Bagińska – członek komisji

4.      Mirosław Domitrz – członek komisji

5.      Zbigniew  Piotr Tyszka – członek komisji

6.      Stefan Nerkowski – członek komisji

7.      Ewa Żurawska – członek komisji

8.      Katarzyna Papież- członek komisji

9.      Iwona Niedźwiedzka – członek komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – Szkoła Podstawowa w Stawiskach

 

1.      Lucyna Papież – Przewodnicząca Komisji

2.      Krystyna Kossewska – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.      Marcin Leszczyński – członek komisji

4.      Piotr Sokołowski  – członek komisji

5.      Elżbieta Krasińska – członek komisji

6.      Stanisław Jerzy Maciejewski  – członek komisji

7.      Stanisław Kazimierz  Kotowski – członek komisji

8.      Jarosław Grabowski - członek komisji

9.      Maria Wesołowska  – członek komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim

1.      Jadwiga Łepkowska – Przewodnicząca Komisji

2.      Kazimierz Kubiak – Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.      Antoni Domitrz – członek komisji

4.      Magdalena Brzostowska – członek komisji

5.      Katarzyna Chojnowska – członek komisji

6.      Kamil Chojnowski – członek komisji

7.      Beata Wolicka – członek komisji

8.      Marta Nowicka – członek komisji

9.      Piotr Gąsiewski – członek komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 – Remiza OSP w Romanach

1.      Agnieszka Kosobudzka – Przewodnicząca Komisji

2.      Teresa Rzadkowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.      Ewa Smaka – członek komisji

4.      Tomasz Piotr Ćwiekowski – członek komisji

5.      Milena Wiszowata – członek komisji

6.      Beata Jańczyk – członek komisji

7.      Kazimierz Bzura – członek komisji

8.      Mariusz Sobociński – członek komisji 

9.      Bożena Majkrzak – członek komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 – Szkoła Podstawowa w Porytem

1.      Krystyna Terepka – Przewodnicząca Komisji

2.      Małgorzta Dąbkowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.      Paweł Kłos – członek komisji

4.      Karolina Sielawa – członek komisji

5.      Rafał Dobrowolski – członek komisji

6.      Anna Doliasz – członek komisji

7.      Jarosław Urbanowski – członek komisji

8.      Bernard Zaręba – członek komisji

9.      Zofia Ślaska – członek komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 – Szkoła Filialna w Budach Stawiskich

1.      Ewa Szadziul – Przewodnicząca Komisji

2.      Halina Szmitko – Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.      Mirosław Ptak – członek komisji

4.      Jacek Szulc – członek komisji

5.      Alina Sokołowska – członek komisji

6.      Wiesław Szmitko – członek komisji

7.      Renata Kalicka – członek komisji

8.      Agnieszka Odachowska – członek komisji

9.      Janina Janicka- członek komisji

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 – Remiza OSP w Wysokiem Małem

1.      Elżbieta Śleszyńska – Przewodnicząca Komisji

2.      Alina Szczechowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.      Jarosław Rogalski – członek komisji

4.      Elżbieta Bajno – członek komisji

5.      Emil Karwowski – członek komisji

6.      Edward Łomotowski – członek komisji

7.      Robert Kossakowski – członek komisji

8.      Ewelina Dąbrowska – członek komisji

9.      Marta Kowalewska – członek komisji