BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach z dnia 5 listopada 2010 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. w składach określonych w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

Teresa Zaręba


 

Załącznik

do uchwały

Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach

z dnia 5 października 2010 r.

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Stawiski

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1:

1.

Jerzy Obrycki, zam: Stawiski

2.

Ewa Bagińska, zam: Ramoty

3.

Mirosław Domitrz, zam: Stawiski

4.

Zbigniew Piotr Tyszka, zam: Poryte

5.

Stefan Nerkowski, zam: Stawiski

6.

Ewa Żurawska, zam: Stawiski

7.

Katarzyna Papież, zam: Stawiski

8.

Zofia Chmielak, zam: Stawiski

9.

Iwona Niedźwiedzka, zam: Stawiski

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2:

1.

Marcin Leszczyński, zam: Stawiski

2.

Lucyna Papież, zam: Stawiski

3.

Krystyna Kossewska, zam: Stawiski

4.

Piotr Sokołowski, zam: Dzięgiele

5.

Elżbieta Krasińska, zam: Stawiski

6.

Stanisław Jerzy Maciejewski , zam: Stawiski

7.

Stanisław Kazimierz Kotowski , zam: Rostki

8.

Jarosław Grabowski, zam: Rogale

9.

Maria Wesołowska, zam: Stawiski

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3:

1.

Antoni Domitrz, zam: Stawiski

2.

Magdalena Brzostowska, zam: Jurzec Włościański

3.

Jadwiga Łepkowska, zam: Stawiski

4.

Katarzyna Chojnowska, zam: Stawiski

5.

Kamil Chojnowski, zam: Stawiski

6.

Beata Wolicka, zam: Jurzec Szlachecki

7.

Marta Nowicka, zam: Stawiski

8.

Kazimierz Kubiak, zam: Stawiski

9.

Piotr Gąsiewski, zam: Stawiski

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4:

1.

Ewa Smaka , zam: Stawiski

2.

Tomasz Piotr Ćwiekowski , zam: Stawiski

3.

Milena Wiszowata, zam: Sokoły

4.

Teresa Rzadkowska, zam: Stawiski

5.

Beata Jańczyk , zam: Stawiski

6.

Kazimierz Bzura, zam: Zaborowo

7.

Mariusz Sobociński, zam: Stawiski

8.

Agnieszka Kosobudzka, zam: Stawiski

9.

Bożena Majkrzak, zam: Stawiski

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5:

1.

Krystyna Terepka, zam: Dzierzbia

2.

Paweł Kłos , zam: Stawiski

3.

Małgorzata Dąbkowska, zam: Stawiski

4.

Karolina Sielawa , zam: Poryte

5.

Rafał Dobrowolski, zam: Stawiski

6.

Anna Doliasz, zam: Dzierzbia

7.

Jarosław Urbanowski , zam: Dzierzbia

8.

Bernard Zaręba , zam: Stawiski

9.

Zofia Ślaska, zam: Stawiski

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6:

1.

Ewa Szadziul, zam: Stawiski

2.

Mirosław Ptak, zam: Stawiski

3.

Jacek Szulc , zam: Wilczewo

4.

Halina Szmitko, zam: Stawiski

5.

Alina Sokołowska , zam: Stawiski

6.

Wiesław Szmitko, zam: Stawiski

7.

Renata Kalicka , zam: Stawiski

8.

Agnieszka Odachowska, zam: Budy Stawiskie

9.

Janina Janicka, zam: Stawiski

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7:

1.

Jarosław Rogalski, zam: Rogale

2.

Elżbieta Bajno, zam: Stawiski

3.

Emil Karwowski, zam: Karwowo

4.

Edward Łomotowski, zam: Cwaliny

5.

Robert Kossakowski, zam: Stawiski

6.

Ewelina Dąbrowska, zam: Stawiski

7.

Alina Szczechowska, zam: Stawiski

8.

Elżbieta Śleszyńska, zam: Stawiski

9.

Marta Kowalewska, zam: Stawiski