BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2010 roku

w sprawie przyznanych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Stawiskach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Stawiskach podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Stawiskach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 4 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

 

Numer 14

– KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST"

Numer 15

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA

Numer 16

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU KOLNO

Numer 17

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ STAWISK

Numer 18

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA

Numer 19

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE

Numer 20

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJA WIEŚ

Numer 21

– KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA

Numer 22

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA OFMANA

Numer 23

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA STAWISK

 

 

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

Teresa Zaręba