BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów, oraz siedzibach OKW

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  STAWISK

z dnia 14 października 2010r.

            Zgodnie z art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja  wyborcza do rad gmin,  rad powiatów i sejmików województw  (Dz. U z 2003r. Nr 159 poz.1547 z późniejszymi  zmianami)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010r.

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba  Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Miasto Stawiski

Urząd Miejski w Stawiskach

2.

Barzykowo, Cedry, Chmielewo,  Cwaliny, Dzięgiele, Kuczyny, Michny, Rogale, Rostki, Skroda Mała, Tafiły, Zabiele

Szkoła Podstawowa  w Stawiskach

3.

Jurzec Szlachecki, Jurzec Włościański,

Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim

4.

Lisy, Mieczki Sucholaszczki, Mieszołki, Ramoty, Romany, Sokoły, Żelazki

Remiza OSP w Romanach

5.

Budziski, Dzierzbia, Hipolitowo, Poryte

Szkoła Podstawowa w Porytem

6.

Ignacewo, Budy Poryckie, Budy Stawiskie, Wilczewo, Zaborowo

Szkoła Filialna w Budach Stawiskich

7.

Karwowo, Wysokie Duże, Wysokie Małe, Zalesie

Remiza OSP w Wysokiem Małem

 W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godz. 8:00-22:00

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz