BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dziennik Ustaw  z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. :

1. Zaręba Teresa – Przewodniczący Komisji 

2. Mroczkowska Małgorzata – Zastępca Przewodniczącego

3. Grela Ewa– członek

4. Łepkowski  Stanisław  Antoni – członek

5. Malinowska Jadwiga – członek

6. Mierzejewska Elżbieta – członek

7. Olender Wioleta- członek

8. Olender Elżbieta – członek

9. Zach Beata – członek

Miejska Komisja Wyborcza w Stawiskach

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na radnych w pokoju Nr 2(parter)

w dni robocze w godzinach 800 – 1500

do dnia 22 października 2010r. do godz. 2400