BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  STAWISK

z dnia 21 września 2010r.

            Zgodnie z art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja  wyborcza do rad gmin,  rad powiatów i sejmików województw  (Dz. U z 2003r. Nr 159 poz.1547 z późniejszymi  zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

 

numery, granice okręgów i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
w wyborach do Rady Miejskiej w Stawiskach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

 

Numer okręgu

Granice  okręgu wyborczego

Liczba wybieranych  radnych

1.

Miasto Stawiski

5

2.

Cedry, Cwaliny, Rostki

1

3.

Barzykowo, Chmielewo, Skroda Mała, Kuczyny

1

4.

Dzięgiele, Michny, Rogale, Tafiły, Zabiele

1

5.

Jurzec Włościański, Jurzec Szlachecki

1

6.

Romany, Sokoły

1

7.

Mieszołki, Mieczki Sucholaszczki, Lisy, Ramoty, Żelazki

1

8.

Poryte, Hipolitowo

1

9.

Dzierzbia, Budziski

1

10.

Budy Stawiskie, Budy Poryckie, Ignacewo, Wilczewo, Zaborowo

1

11.

Karwowo, Wysokie Małe, Wysokie Duże, Zalesie

1

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej:

Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,

pokój Nr 2, telefon nr 0(86) 278 51 95

    

     Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz