BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 kwietnia 2015

Wiadomości

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - AKTUALIZACJA

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 kwietnia 2015

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Burmistrza Stawisk z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Burmistrza Stawisk z dnia 2 kwietnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 kwietnia 2015

Wiadomości

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA (Odwołanie przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Romany) - [Wszystkie zmiany]

Odwołanie przetargu na sprzedaż działki położonej w Romanach

Dodanie nowej wiadomości: Odwołanie przetargu na sprzedaż działki położonej w Romanach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

zmiana podstawy prawnej i załącznika (wzoru wniosku) - [Wszystkie zmiany]

środa, 15 kwietnia 2015

Wiadomości

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania faktur na stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie przyjmowania faktur na stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 kwietnia 2015

Wiadomości

Informacja o wykazie

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykazie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 tysięcy euro na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Dzierzbi i Zaborowie”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Dzierzbi i Zaborowie” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 14.2015 BURMISTRZA STAWISK z dnia 20 kwietnia 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 14.2015 BURMISTRZA STAWISK z dnia 20 kwietnia 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 kwietnia 2015

Wiadomości

Udostępnienie spisu wyborców

Dodanie nowej wiadomości: Udostępnienie spisu wyborców - [Wszystkie zmiany]

Program współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Program współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 kwietnia 2015

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (23 kwietnia 2015)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (23 kwietnia 2015) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 kwietnia 2015

Wiadomości

Materiały szkoleniowe VIDEO

Dodanie nowej wiadomości: Materiały szkoleniowe VIDEO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 kwietnia 2015

Wiadomości

Wykaz przewodniczących i zastępców OKW gminy Stawiski

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz przewodniczących i zastępców OKW gminy Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na IX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 30 kwietnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na IX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 30 kwietnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 kwietnia 2015

Wiadomości

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 kwietnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stawiski za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stawiski za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian