BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 marca 2008

Wiadomości

Przetarg na dostawę materiałów polbrukowych.

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na dostawę materiałów polbrukowych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 marca 2008

Wiadomości

Zawiadomienie o wynikach wyboru Wykonawcy

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wynikach wyboru Wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 marca 2008

Wiadomości

Zawiadomienie na Wspólne Posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Wspólne Posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - DYŻURY RADNYCH

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - DYŻURY RADNYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 marca 2008

Wiadomości

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wynikach postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne... - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Inofmacja o zmianie treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego... - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Stawiski na 2008 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Stawiski na 2008 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 marca 2008

Wiadomości

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wynikach postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 marca 2008

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - [Wszystkie zmiany]

Informacja o Wykazie

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o Wykazie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 marca 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki kasowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 marca 2008

Wiadomości

Zawiadomienie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 4 kwietnia 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na XXIV Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 marca 2008

Wiadomości

Program współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotowymi, o których mowa w Art.3 Ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodanie nowej wiadomości: Program współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotowymi, o których mowa w Art.3 Ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian