BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 4 kwietnia 2008 roku

      Zawiadamiam, iż zwołałam XXIV Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Sesja odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2008r.(piątek) o godz.1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20.02.2008r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2007 rok w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 6. Sprawozdanie z pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach za rok 2007.
 7. Sprawozdanie z pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach za rok 2007.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej w Gminie Stawiski.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data powstania: piątek, 28 mar 2008 15:34
Data opublikowania: piątek, 28 mar 2008 15:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lut 2009 13:01
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1971 razy