BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 listopada 2008

Wiadomości

Obwieszczenie (Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski)

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie(Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski) - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 listopada 2008

Wiadomości

Jednostki Pomocnicze na terenie Gminy Stawiski

Dodanie nowej wiadomości: Jednostki Pomocnicze na terenie Gminy Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie (przetarg ustny nieograniczony)

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie (przetarg ustny nieograniczony) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 listopada 2008

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (na dostawę oleju opałowego)

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (na dostawę oleju opałowego) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 listopada 2008

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 listopada 2008

Wiadomości

Ogłoszenie (Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście Stawiski)

Dodanie nowej wiadomości: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie (Budowa sieci wodociągowej do koloni we wsiach Ignacewo, Hipolitowo i Dzierzbia)

Dodanie nowej wiadomości: Budowa sieci wodociągowej do koloni we wsiach Ignacewo, Hipolitowo i Dzierzbia gm. Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie (Budowa hali sportowej w Stawiskach)

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie (Budowa hali sportowej w Stawiskach) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 listopada 2008

Wiadomości

Zawiadomienie na XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 20 listopada 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 20 listopada 2008r - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie (Przebudowa linii napowietrznej)

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ( Przebudowa linii napowietrznej ) - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie (Budowa linii napowietrznej c.d.)

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie (Budowa linii napowietrznej c.d.) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 listopada 2008

Wiadomości

Informacja o wykazie

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykazie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 listopada 2008

Wiadomości

Obwieszczenie (Przebudowa /modernizacja/ zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia)

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie (Przebudowa /modernizacja/ zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 listopada 2008

Wiadomości

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dostawę oleju opałowego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dostawę oleju opałowego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 listopada 2008

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 listopada 2008

Wiadomości

Zawiadomienie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 05 grudnia 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 05 grudnia 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 12 grudnia 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 12 grudnia 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian