BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Etapy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja pokontrolna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 marca 2006

Wiadomości

Ptasia grypa - zalecenia

Dodanie nowej wiadomości: Ptasia grypa - zalecenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wystąpienie pokontrolne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Kontroli - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Kontroli - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 marca 2006

Wiadomości

Rejestr zarządzeń i postanowień Burmistrza

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr zarządzeń i postanowień Burmistrza - [Wszystkie zmiany]

Rejestr skarg i wniosków

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr skarg i wniosków - [Wszystkie zmiany]

Zbiór aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Miejskiej)

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Miejskiej) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 marca 2006

Wiadomości

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr wniosków i interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr wniosków w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr wniosków w sprawie udostępnienia informacji publicznej. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr uchwał Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr uchwał Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Komisję Rewizyjną - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie na Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 8 lutego 2005 r. z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie na Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 1 grudnia 2004 r. z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie na Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 13 października 2004 r. z dnia 5 października 2004 r. w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie na Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 12 września 2004 r. z dnia 9 września 2004 r. w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie na Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 31 sierpnia 2004 r. z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 marca 2006

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenia i uchwały budżetowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie budżetu gminy za rok 2005. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 marca 2006

Wiadomości

zmiana sołtysa - [Wszystkie zmiany]

nie wybrano sołtysa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami w UM Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 157/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 stycznia 2006 roku

uchwała została uchylona, wprowadzenie podstawy prawnej Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Podlaskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 marca 2006

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 tyś. EURO

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 tyś. EURO - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 marca 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenia rodzinne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dokumentacja przebiegu i efekty kontroli zewnętrznych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dokumentacja przebiegu i efekty kontroli wewnętrznych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wystąpienie pokontrolne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian