BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 04 stycznia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Pokontrolny z kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli utrzymania obiektu budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oferta inwestycyjna gminy Stawiski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 stycznia 2005

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół kontroli utrzymania obiektu budowlanego Nr WIK WS 7143-32/04 - [Wszystkie zmiany]

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2004 - 2007

Dodanie nowej wiadomości: Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2004 - 2007 - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Stawiski na 2005 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Stawiski na 2005 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 stycznia 2005

Wiadomości

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - [Wszystkie zmiany]

Zasady wynajmowania lokali mieszkaniowych,wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Dodanie nowej wiadomości: Zasady wynajmowania lokali mieszkaniowych,wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - [Wszystkie zmiany]

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Dodanie nowej wiadomości: Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestry, Ewidencje, Archiwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wystąpienia, Stanowiska, Wnioski i Efekty kontroli - [Wszystkie zmiany]

Pracownicy /funkcje i kompetencje/

Dodanie nowej wiadomości: Pracownicy /funkcje i kompetencje/ - [Wszystkie zmiany]

Statut /zadania/

Dodanie nowej wiadomości: Statut /zadania/ - [Wszystkie zmiany]

Kadra /funkcje i kompetencje/

Dodanie nowej wiadomości: Kadra /funkcje i kompetencje/ - [Wszystkie zmiany]

Statut /zadania/

Dodanie nowej wiadomości: Statut /zadania/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kadra /funkcje i kompetencje/ - [Wszystkie zmiany]

Kadra /funkcje i kompetencje/

Dodanie nowej wiadomości: Kadra /funkcje i kompetencje/ - [Wszystkie zmiany]

Statut /zadania/

Dodanie nowej wiadomości: Statut /zadania/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut /zadania/ - [Wszystkie zmiany]

Statut /zadania/

Dodanie nowej wiadomości: Statut /zadania/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 stycznia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Finanse /majątek/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet Gminy na 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pomoc publiczna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 stycznia 2005

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian