BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie SIWZ - Remont budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach

Stawiski, dnia 29 lipca 2008 roku


Zamawiający:
BURMISTRZ STAWISK
18-520 Stawiski
ul. Plac Wolności 13/15Do wszystkich Wykonawców
nr post.: ORG 341- 1/08


       Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ORG 341 - 1/08 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach”

Zakres modyfikacji jest następujący:

WYJAŚNIENIE Nr 1 treści SIWZ


       Burmistrz Stawisk, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach”

       1. W pkt III SIWZ - zmienia się wymagany termin realizacji zamówienia w Części Nr 1: Remont wnętrz budynku – do dnia 19.09.2008r.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rutkowska
Zastępca Burmistrza
Data powstania: wtorek, 29 lip 2008 15:34
Data opublikowania: wtorek, 29 lip 2008 15:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sie 2008 08:35
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2428 razy