BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie operatów szacunkowych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Stawiski, dnia 16 listopada 2007 r.

Zamawiający
BURMISTRZ STAWISK
18 - 520 Stawiski
Plac Wolności 13/15
GN 7240 – 62/07

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie operatów szacunkowych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zwanej dalej ustawą informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć, 18 – 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 46 F
Cena brutto zaoferowana w tej ofercie wynosi 8 900,00 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najkorzystniejsza cena
Jednocześnie informuję, że następujące firmy złożyły oferty:
Oferta Nr 1.
Biuro Wyceny Nieruchomości Grzegorz Kubacki, 18 – 402 Łomża, ul. Wiązowa 8. cena brutto: 12 451,32 zł.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 lis 2007 15:11
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lis 2007 15:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 maj 2008 20:04
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2682 razy