BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz.1163 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

Dane Zamawiającego: Burmistrz Stawisk
Adres: ul. Plac Wolności 13/15, 18 - 520 Stawiski, woj. podlaskie

Strona www: www.bip.stawiski.pl
Telefon: (086) 278 55 11
Fax: (086) 278 55 33

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz.1163 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 8, ul. Plac Wolności 13/15, 18 – 520 Stawiski oraz na stronie http://www.bip.stawiski.pl

Pracownicy upoważnieni do kontaktów: Małgorzata Chodnicka, tel. (086) 278 55 11 lub (086) 278 5223

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu: 730 – 1545

Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Rodzaj zamówienia: usługi
Kod główny wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV 93900000-7

Przedmiot postępowania przetargowego dotyczy wykonywania operatów szacunkowych dla następujących zadań:

 1. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 669/3 o pow. 0,0110 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Projektowanej,
 2. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla dwóch działek w kompleksie nr 669/2 i 669/6 o pow. 0,0262 ha, położonych w Stawiskach przy ulicy Projektowanej,
 3. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla dwóch działek w kompleksie nr 489/5 i 505 o pow. 0,0507 ha, położonych w Stawiskach przy ulicy Długiej,
 4. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 548 o pow. 0,0261ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Kościuszki,
 5. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 180 o pow. 0,1100 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Pocztowej,
 6. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 375 o pow. 0,0284 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Kościuszki,
 7. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 377 o pow. 0,0462 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Kościuszki,
 8. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 384 o pow. 0,0427 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Długiej,
 9. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 387 o pow. 0,0198 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Długiej,
 10. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 443 o pow. 0,0463 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Polowej,
 11. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 492 o pow. 0,0312 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Strażackiej,
 12. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 513 o pow. 0,0392 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Zjazd,
 13. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 537 o pow. 0,0238 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Kościuszki,
 14. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 571 o pow. 0,0653 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Zjazd,
 15. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 575 o pow. 0,0034 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Zjazd,
 16. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 593 o pow. 0,0291 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Furmańskiej,
 17. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 602 o pow. 0,0230 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Furmańskiej,
 18. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 667 o pow. 0,0804 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Projektowanej,
 19. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 671 o pow. 0,0690 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Projektowanej,
 20. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 672 o pow. 0,0577ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Projektowanej,
 21. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 674 o pow. 0,0575 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Projektowanej,
 22. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 680 o pow. 0,2361 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Polowej,
 23. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 688/1 o pow. 0,1486 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Polowej,
 24. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla pięciu działek w kompleksie nr 709/2, 709/3, 709/7, 709/8, 698/3 o pow. 0,2053 ha, położonych w Stawiskach przy ulicy Cedrowskiej,
 25. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 724 o pow. 0,0770 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Sadowej,
 26. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 731 o pow. 0,0880 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Parkowej,
 27. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 732 o pow. 0,0584 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Parkowej,
 28. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 742 o pow. 0,0651 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy 550 – lecia Stawisk,
 29. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 745 o pow. 0,0578 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy 550 – lecia Stawisk,
 30. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 750 o pow. 0,0648 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy 550 – lecia Stawisk,
 31. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 757 o pow. 0,0612 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Sadowej,
 32. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 758 o pow. 0,0595 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Sadowej,
 33. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 759 o pow. 0,0593 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Sadowej,
 34. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 770 o pow. 0,0595 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy 550 – lecia Stawisk,
 35. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 771 o pow. 0,0606 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy 550 - lecia Stawisk,
 36. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 777 o pow. 0,0594 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy 550 – lecia Stawisk,
 37. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla dwóch działek nr 790/6 o pow. 0,0189 ha, i 790/7 o pow. 0,0189 ha, położonych w Stawiskach przy ulicy S. Steczkowskiego,
 38. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 790/8 o pow. 0,0190ha, położonej w Stawiskach przy ulicy S. Steczkowskiego,
 39. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 998 o pow. 0,0555 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Pocztowej,
 40. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 1002 o pow. 0,0473 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy W. Witosa,
 41. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 1010 o pow. 0,0514 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy W. Reymonta,
 42. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 1011 o pow. 0,0513 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy W. Reymonta,
 43. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 1012 o pow. 0,0511 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy W. Reymonta,
 44. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 1016 o pow. 0,0503 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy W. Reymonta,
 45. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 1017 o pow. 0,0501 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy W. Reymonta,
 46. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 1018 o pow. 0,0490 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy W. Reymonta,
 47. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 1035 o pow. 0,2012 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Pocztowej,
 48. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 1037 o pow. 0,0538 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Pocztowej,
 49. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 819/4, 820/5 i 820/3o pow. 0,5700 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Łomżyńskiej,
 50. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 724 o pow. 0,0770 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy Sadowej,
 51. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 153/2 o pow. 0,6900 ha, położonej w Porytem przy ulicy Strażackiej,
 52. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla dwóch działek w kompleksie nr 364 o pow. 0,0208 ha i 365 o pow. 0,0208 ha, położonych w Stawiskach przy ulicy Wiejskiej,
 53. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działki nr 1004 o pow. 0,0473 ha, położonej w Stawiskach przy ulicy W. Witosa,
 54. wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działek w kompleksie: nr 1043 o pow. 0,2976 ha 1046 o pow. 0,4722, 1047 o pow. 0,0507 ha, 1048 o pow. 0,0017, 1049 o pow. 0,0017 ha, 1050 o pow. 0,0022 ha, 1051 o pow. 0,0758 ha, 1052 o pow. 0,1772 ha, 1053 o pow. 0,0186 ha, 1044 o pow. 0,4105 ha, 1045 o pow. 0,0743 ha, położonych w Stawiskach przy ulicy Sadowej.

Operaty szacunkowe należy wykonać w 1 egzemplarzu.

Wykonawca będzie zobowiązany do reprezentowania Zamawiającego przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: brak możliwości składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: brak możliwości składania ofert wariantowych.

Czas lub termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji całości zamówienia wynosi 21 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 1. Są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia - posiadają uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia: są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów (załączniki wraz z numerami oznaczają formularze załączone do SIWZ):

  1. Wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy (w przypadku podmiotów występujących wspólnie – także podmioty spółki cywilnej – każdy składa osobne oświadczenie) oraz, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, – wg załącznika nr 2 do SIWZ
  3. Kopię – potwierdzoną za zgodność z oryginałem – pełnomocnictwa (dotyczy podmiotów występujących wspólnie, w tym spółki cywilnej oraz osób, których uprawnienia do reprezentowania firmy nie wynikają z dokumentów rejestrowych)
  4. Zaakceptowany i podpisany przez wykonawcę (pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie) wzór umowy – wg załącznika nr 3 do SIWZ

  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, zobowiązany jest złożyć:

  1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu w zakresie objętym zamówieniem: aktualny odpis/wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, każdy składa osobno dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu w zakresie jakim będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia,
  2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie szacowania nieruchomości.

  W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest złożyć:

  1. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy.
  W postępowaniu nie będzie wymagane wniesienie wadium.

  Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie pokój nr 10 w terminie do dnia 2006-11-16 do godziny 11:00.

  Miejsce i termin otwarcia ofert - 2006-11-16, pokój nr 2, siedziba Zamawiającego; godz. 11:30
  Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena ofertowa - 100%

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 lis 2007 15:57
Data opublikowania: czwartek, 8 lis 2007 22:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 lis 2007 15:09
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2672 razy