BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiski ul. Sadowa i przyłącza wodociągowego do cmentarza parafialnego w Romanach prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Robót Inwestycyjnych "BUDOKAN" Łosiewicz i wspólnicy sp. jawna 19-200 Grajewo, ul. Magazynowa 4.

Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi 26 027,11 zł. brutto.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 15 paź 2007 14:29
Data opublikowania: poniedziałek, 15 paź 2007 14:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 maj 2008 20:05
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2722 razy