BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG


BURMISTRZ STAWISK

Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:


dokumentacji technicznej drogowej i kanalizacji deszczowej następujących ulic: Pocztowa, Reymonta, Nowoprojektowana i Witosa w StawiskachZakres opracowania:
  1. wtórnik lewostronny w skali 1:1000 z wykazem właścicieli,

  2. projekt budowlany drogowy w 5 egz.,

  3. projekt budowlany kanalizacji deszczowej w 5 egz.,

  4. przedmiary robót w 5 egz.,

  5. kosztorys inwestorski

  6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
Termin wykonania zadania ustala się do dnia 30 lipca 2004r.

Termin składania ofert do dnia 26 marca 2004r. do godziny 10.00 w zaklejonych kopertach z napisem "Dokumentacja ulic:Pocztowa, Reymonta i Witosa" w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok nr 13.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w dniu 26 marca 2004r. o godz. 10.15, sala nr 15.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 19 i 22 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).

Kryteria:
- najniższa cena.


Szczegółowe informacje, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 15.00 lub za zaliczeniem pocztowym.
Koszt SIWZ - 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100).
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Bożena Majkrzak pok. Nr 13 tel (086) 278 50 50. fax (086) 278 55 33
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2004 16:14
Data opublikowania: wtorek, 9 mar 2004 16:36
Data edycji: wtorek, 9 mar 2004 16:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 kwi 2004 12:58
Opublikował(a): Admin2
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 3233 razy
Ilość edycji: 1