BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG


BURMISTRZ STAWISK

Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:


Przebudowy ulicy Strażackiej z nawierzchni brukowej na nawierzchnię asfaltową o długości 154 mb i ustawienie nowych krawężników w miejsce istniejącychTermin wykonania wykonania zadania ustala się do dnia 31 maja 2004r. Termin składania ofert do dnia 24 marca 2004r. do godziny 10.00 w zaklejonych kopertach z napisem "Przebudowa ulicy Strażackiej" w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok nr 13.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w dniu 24 marca 2004r. o godz. 10.15, sala nr 15.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 19 i 22 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentację techniczną (do wglądu) można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 15.00 lub za zaliczeniem pocztowym.
Koszt SIWZ - 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100).
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Bożena Majkrzak pok. Nr 13 tel (086) 278 50 50. fax (086) 278 55 33
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.Data powstania: wtorek, 2 mar 2004 16:36
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2004 16:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 kwi 2004 12:58
Opublikował(a): Admin2
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 3193 razy