BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy numer OZU/2007/09/12-956905

Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Stawiskach
ul. Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

tel. 086 278 50 50
fax. 086 278 55 33

Osoba upoważniona do kontaktów: Bożena Majkrzak

e-mail: wrg-umstawiski@stawiski.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy drogi gminnej ulica Utrata w Stawiskach w lokalizacji 0+000+161,6, szerokość jezdni 4,50 m. Konstrukcja jezdni: podbudowa jezdni i zjazdów z kruszywa łamanego grubości 15 cm i nawierzchnia jezdni z polbruku h-8 na podsypce cementowo - wapiennej.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Najniższa cena.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe "MAKBUD"

Adres pocztowy:
ul. Chłodna 15/1328, 00-891 Warszawa
tel. 086 218 55 55, fax. 086 218 55 55

Cena brutto: 115 001,98 zł.
Cena netto: 94 263,92 zł.
Podatek VAT: 22% = 20 738,06 zł.

Data powstania: czwartek, 13 wrz 2007 12:30
Data opublikowania: czwartek, 13 wrz 2007 13:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 maj 2008 19:53
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2760 razy