BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm)
Burmistrz Stawisk zawiadamia:

że w wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych - ulice Furmańska i Ogrodowa w m. Stawiski polegająca na wykonaniu podbudowy z destruktu asfaltowego o długości 501 m, szerokości 5 m, który odbył się w dniu 11 czerwca 2007 r., została wybrana do realizacji oferta Przedsiębiorstwa Budowlano - Drogowego "MAKBUD" w Warszawie ul. Chłodna 15/1328 za kwotę brutto 83 051,99 zł., netto 68 075,40 zł., podatek VAT 22% 14 976,59 zł.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 14 cze 2007 09:38
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2007 09:43
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:15
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2546 razy