BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dostawa oleju opałowego dla jednostek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach
 1. Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego w ilości około 45 000 litrów rocznie dla jednostek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach, tj. Szkoły Podstawowej w Stawiskach, ul. Polowa 12, Przedszkola Miejskiego w Stawiskach ul. Cedrowska 1 i Szkoły Podstawowej w Jurcu Szlacheckim.
 3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.
 4. Liczba złożonych ofert: 3
 5. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
  P.H.U.T. MOBILUX, Czesław Kulikowski,
  Wygoda, ul. Wesoła2
  18-400 Łomża.
 6. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia jedyne kryterium oceny ofert, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako najniższa cena (art. 91, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Sławomir Chodnik
dyr. Z S-P Stawiski

Data powstania: poniedziałek, 29 sty 2007 13:12
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sty 2007 13:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 kwi 2007 10:48
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2994 razy